Mace i njihovi brkovi

Brkovi su bitan detalj mačjeg “ličnog opisa” i toliko upadaju u oči da ih čak i deca vrtićkog uzrasta obavezno nacrtaju kada žele da na papiru predstave macu. Mačji brkovi nisu dekorativan detalj, oni imaju veoma bitnu svrhu.

Možda i najbitniji segment u ovoj priči je njihov udeo u sistemu organa za dodir. Dlake brkova rastu iz folikula koje su okružene senzornim ćelijama koje prenose taktilne informacije slične onima koje od vrhova naših prstiju stižu do mozga. Ove ćelije reaguju i na najmanju vibraciju čime ne da samo registruju tvrde objekte u svojoj sredini već i strujanje vazduha nastalo kretanjem u neposrednoj blizini. Upravo zaslugom ovih senzornih ćelija mace imaju bolju procenu okoline i mogućnosti zavlačenja u skučene prostore, izbegavaju opasnost povreda oka i lica a noću love podjednako dobro kao i danju. Takodje, njihov mozak registruje uticaj gravitacije na brkove čime dobijaju sliku svoje pozicije tokom skoka što doprinosi njihovom čuvenom stalnom dočekivanju na noge.

Još jedna bitna uloga je komunikacija. Brkovi usmereni napred znače da se maca oseća ugroženom, opušteni brkovi govore da uživa a kada joj nije dobro oni se povuku unazad. Obratite pažnju da li Vaša maca izbacuje hranu iz posude i jede sa poda, moguće je da joj dubina posude ne odgovora i da bi plića posudica bila bolje rešenje.

Usled svega ovoga, jasno je da nikako ne smete maci seći brkove, i neophodno je to staviti do znanja deci koja se igraju sa njima. Istina je da odsecanje brkova macu ne boli ali joj time “isključujete” bitan senzorski sistem koji je naprosto neophodan. Tačno je da će brčiči ponovo narasti za dva do tri meseca ali će to tada Vaša maca imati jedan vrlo nelagodan period koji je najbolje da joj se ne desi.

 

Dr vet. med. Mirjana Antonijević